Informació Tràmit "Volant d'empadronament actual"

Qui el pot demanar
Qualsevol persona major d'edat que estigui empadronada al municipi.

Canals de tramitació
Podeu enviar la sol·licitud per Internet, però la persona interessada haurà de recollir personalment el document a l'Ajuntament.

Preu
L'obtenció del certificat d'empadronament té un cost de 3 euros.
L'expedició d'aquest document és gratuïta en els casos que ho requereixin els serveis de benestar social, l'escola o la llar d'infants municipal.

Documentació a aportar
No cal aportar documentació.

Termini de resolució
El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.